Uchwała Nr ZO 48/14 w sprawie reklamy firmy Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.