Uchwała Nr ZO 48/16 w sprawie reklamy firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.