Uchwała Nr ZO 48/19/21o w sprawie reklamy Global Group CO Reverse Logistics LLC