Uchwała Nr ZO 49/09 w sprawie reklamy firmy PZU S.A.