Uchwała Nr ZO 49/10 w sprawie reklamy firmy Unilever Polska S.A.