Uchwała Nr ZO 49/11 w sprawie reklamy firmy Interdrex Sp. z o.o.