Uchwała Nr ZO 49/12 w sprawie reklamy firmy Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.