Uchwała Nr ZO 49/14 w sprawie reklamy firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o.