Uchwała Nr ZO 49/15 w sprawie reklamy firmy mBank S.A.