Uchwała Nr ZO 49/19/30u w sprawie reklamy internetowej „Tygodnika NIE”