Uchwała Nr ZO 5/19/3o w sprawie reklamy internetowej produktu NeoMag Skurcz