Uchwała Nr ZO 50/12 w sprawie reklamy firmy Pizza Express s.c.