Uchwała Nr ZO 50/15 w sprawie reklamy firmy Exclusive Night Club