Uchwała Nr ZO 50/16 w sprawie reklamy firmy Colian Sp. z o.o.