Uchwała Nr ZO 50/17 w sprawie reklamy czasopisma Krytyka Polityczna