Uchwała Nr ZO 50/19/31u w sprawie reklamy radiowej Oknoplast

Uchwała Nr ZO 50/19/31u

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt.:

K/222/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Kończak – przewodniczący,

2) Małgorzata Augustyniak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/222/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez

konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Oknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/222/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa okien marki Oknoplast.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: Nieuczciwy przekaz reklamowy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku. Proszę o kontakt emailowy. Prześlę wówczas nagranie reklamy w formacie pliku Audio.

Treść skargi: Nieuczciwy przekaz reklamowy.

“Okna z rabatem do 46%”

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku Treść załącznika:

„Zwracam się z prośbą o ocenę rzetelności przekazu reklamowego oraz uczciwości praktyk handlowch firmy Oknoplast. Kieruję Państwa szczególną uwagę na praktyki handlowe związane z promocją zimową organizowaną przez ww. firmę oraz reklamę emitowaną w radiu RMF FM w okresie od 12.11.2018 do 25.11.2018. Prośbę o ocenę motywuję ryzykiem naruszenia interesu zbiorowego konsumentów i konkurencji. Zapis treści reklamy radiowej znajduje się poniżej oraz w załączonym pliku audio: „Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%, a tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu” Na podstawie poniższych przykładów postaram się Państwu udowodnić, że cena okien oferowanych w ramach promocji zimowej Oknoplast nie jest (w mojej opinii) „do 46%” tańsza w stosunku do oferty regularnej (tj. ceny, która obowiązuje przez pozostałą część roku, oraz obowiązywała bezpośrednio przed promocją). Stosowanie uproszczenia porównującego obniżkę ceny produktów Oknoplast do obniżki ceny podatków i benzyny do 46% jest nieprawdziwe a obniżka taka nie zachodzi w żadnym z oferowanych wariantów, a zatem wprowadza odbiorców w błąd budując w nich przekonanie o zaistnieniu niebywałej okazji. Zabieg ten jest również nieuczciwą praktyką wobec konkurencji.

Obniżka do 46% która widnieje na ofertach promocyjnych firmy Oknoplast nie ma przełożenia na realny zysk kupującego, gdyż współzależność pomiędzy ceną promocyjną a ceną regularną nigdy nie osiąga deklarowanej różnicy procentowej o jakiej informuje producent tj. dla żadnego produktu i w żadnym okresie w roku 2018 oraz w latach poprzednich w których podobne akcje promocyjne były organizowane.

Według regulaminu (punkt II regulaminu) promocja zimowa trwa od 12 listopada 2018 do 14 grudnia 2018. Promocja Obejmuje modele okien takie jak: Koncept, Prolux, Pixel, Winergetic, Winergetic Premium, Winergetic Premium Passive oraz stystemy okien tarasowych przesuwnych HST 70 i HST 85. Promocja obejmuje określoną gamę kolorystyczną a warunkiem koniecznym do skorzystania z niej jest płatność 100% wartości umowy w momencie jej zawarcia Punkt IV regulaminu informuje natomiast, że uczestnik promocji spełniający warunki określone regulaminem otrzyma rabat w wysokości do 46%. Rabat udzielany jest od łącznej wartości netto zamawianych Produktów.

W celu wyjaśnienia na czym polega nierzetelny przekaz promocji zimowej posłużę się ofertami sprzedaży wykonanymi w różnych okresach roku przed obowiązującą promocją oraz w trakcje trwania promocji zimowej.

(…przykłady…)

Zatem Czy:

–        Cena początkowa netto pojawiająca się na ofertach Oknoplast jest prezentowana uczciwie, skoro firma nie dokonuje sprzedaży okien w tej cenie w ciągu roku?

–        Manipulacją nie jest nawiązywanie do obniżki ceny podatków oraz benzyny do 46%? Skoro realny zysk dla klientów wynosi kilkadziesiąt procent mniej.

Dla Państwa pozostawiam ocenę rzetelności przekazu reklamowego oraz praktyk handlowych stosowanych przez firmę Oknoplast. Liczę, że Państwa ocena przysłuży się dla dobra konsumentów i uczciwej konkurencji.

Na koniec załączam kilka komentarzy klientów z oficjalnej strony Oknoplast pod postem reklamującym promocję: (…).”- pisownia oryginalna

Skarżący złożył uzupełnienie skargi:

„„Wszystkie Poniższe artykuły zostały wybrane z myślą o podkreśleniu nadużycia w dwóch kwestiach:

• Porównanie do obniżki ceny benzyny i podatków o 46% (taka różnica cenowa nie zachodzi z punktu widzenia klienta w żadnym okresie w roku)

• Odliczanie rabatów od ceny nieaktywnej (tj. od ceny, po której produkty nie są sprzedawane)

Art. 8

„Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”

Ponieważ odbiorcy nie mają wiedzy na temat cen produktów, które obowiązują przez większą część roku. Reklamując 46% procentowe  rabaty reklamodawca wykorzystuje niewiedzę i brak doświadczenia klientów.

Art. 10

1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Art. 11

1. Reklamy porównawcze są dopuszczalne, jeżeli służą interesom ożywionej konkurencji oraz informacji publicznej. Nie mogą jednak wprowadzać w błąd odbiorców reklamy.

2. Wszelkie odniesienia w reklamie o charakterze porównawczym muszą być przedstawione w sposób poprawny metodologicznie, w tym w szczególności informacje o produktach, oferty handlowe oraz dane.

3. W reklamie porównawczej można porównać jedynie produkty zaspokajające te same potrzeby lub wytworzone w tym samym celu.

Art. 45

1. Działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z nim oferty, muszą być realizowane w sposób zrozumiały dla beneficjenta. W szczególności beneficjent powinien zawsze móc zidentyfikować reklamowany produkt i warunki oferty, w tym cenę.

Art. 46

1. Oferta dostarczona w ramach marketingu bezpośredniego nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do prawdziwych rozmiarów, wartości, natury, trwałości, wyglądu i technicznych możliwości reklamowanego produktu,

Art. 49

1. Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.

Art. 50

Promocje sprzedaży muszą być tak kształtowane, żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia.

Art. 51

Promocje sprzedaży należy organizować w taki sposób, żeby beneficjent nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, żeby, przez działalność promocyjną, wartość dodatkowej korzyści nie była zawyżona, a cena głównego produktu ukryta.

Art. 61

1. Należy tak projektować promocje sprzedaży zawierające porównani a, aby uniknąć możliwości wprowadzenia w błąd i naruszania innych zasad uczciwej konkurencji.

2. Odniesienia komparatywne powinny być oparte na weryfikowalnych faktach, i wybrane w sposób rzetelny. Art 11. Kodeksu stosuje się odpowiednio.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 50 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Promocje sprzedaży muszą być tak kształtowane, żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 51 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „Promocje sprzedaży należy organizować w taki sposób, żeby beneficjent nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, żeby, przez działalność promocyjną, wartość dodatkowej korzyści nie była zawyżona, a cena głównego produktu ukryta.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy z dnia 24 stycznia 2019 r., dotyczące skargi konsumenta przeciwko Oknoplast sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie (dalej: „Oknoplast” lub „Skarżony”), realizując przysługujące Skarżonemu uprawnienie do ustosunkowania sią co do treści skargi konsumenckiej, na podstawie art. 37 pkt b Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 19 stycznia 2018 r., wnosimy o:

oddalenie w całości skargi konsumenckiej z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 19 stycznia 2018 r. (dalej: „Kodeks”), w szczególności art. 2, art. 50 i art. 51 Kodeksu.

Uzasadnienie

W skardze konsumenckiej przekazanej Oknoplast przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy (dalej: „Rada Reklamy”) konsument kwestionuje uczciwość przekazu reklamowego Oknoplast emitowanego w radiu w dniach 12.11.2018-25.11.2018 o następującej treści:

Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%, a tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu.

Konsument wskazuje, że:

1) Cena okien oferowanych w ramach promocji zimowej Oknoplast nie jest „do 46%” tańsza w stosunku do oferty regularnej (tj. ceny, która obowiązuje przez pozostałą część roku oraz obowiązywała bezpośrednio przed promocją),

2) Stosowanie uproszczenia porównującego obniżkę ceny produktów Oknoplast do obniżki ceny podatków i benzyny do 46% jest nieprawdziwe, a obniżka taka nie zachodzi w żadnym z oferowanych wariantów, a zatem wprowadza odbiorców w błąd, budując w nich przekonanie o zaistnieniu niebywałej okazji.

i.        W odniesieniu do naruszenia art. 51 Kodeksu:

Promocje sprzedaży należy organizować w taki sposób, żeby beneficjent nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, żeby, przez działalność promocyjną, wartość dodatkowej korzyści nie była zawyżona, a cena głównego produktu ukryta.

[dokładne poznanie warunków oferty]

1.       Zgodnie z art. 51 Kodeksu wymaga się, aby promocje sprzedaży organizować w taki sposób, żeby beneficjent nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty.

2.       W omawianej sprawie nie dochodzi do sytuacji, w której beneficjent miałby problem z dokładnym poznaniem warunków oferty. Zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i na etapie zawierania umowy klient jest dokładnie poinformowany, jakiej obniżki ceny może się spodziewać.

3.       Trzeba wyjaśnić, że rabat udzielany klientom w ramach „Promocji Zimowej” obliczany jest poprzez podsumowanie wszystkich wskaźników determinujących ostateczną cenę danego produktu objętego „Promocją Zimową”. Wspomnianymi wskaźnikami są obniżki (rabaty) od ceny regularnej udzielane na dany produkt: za wartość zamówienia powyżej 15 000 zł, obniżka systemowa, za skonto oraz sezonowa.

4.       Poszczególne obniżki (rabaty) naliczane są od kwoty ceny regularnej produktu w sposób kaskadowy – cena jest obniżana kolejno o konkretny % rabatu. Przykładowo, cena regularna w pierwszej kolejności obniżana jest o wartość procentową obniżki systemowej, następnie otrzymana kwota jest obniżana o wartość procentową obniżki od wartości zamówienia i tak dalej. Opisany mechanizm znajduje odzwierciedlenie w postanowieniach Regulaminu „Promocji Zimowej”.

5.       W przedstawionej reklamie radiowej znajduje się wyraźne wskazanie, że rabat może sięgać 46%:

możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46% na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu

Jednocześnie, w reklamie wskazuje się: Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej.

6.       Nadto, na etapie przedstawiania zainteresowanemu klientowi oferty w punkcie sprzedaży, otrzymuje on bardzo szczegółową informację na piśmie o zastosowanych obniżkach cen (rabatach), które składają się na cenę finalną produktu (za wartość zamówienia, okresowa, za skonto, sezonowa). Przykłady ofert składanych klientom przedstawił konsument w skierowanej do Rady Reklamy skardze. Przedstawiają one wyjątkowo czytelne i jasne wyszczególnienie elementów, które determinują ostateczną cenę produktu.

7.       W naszej ocenie, przekaz reklamowy prezentowany w radiu oraz oferta prezentowana klientowi w punkcie sprzedaży powinny być oceniane łącznie. Obydwie te czynności mają miejsce na etapie przedkontraktowym, a więc – przed zawarciem umowy.

8.       W tym miejscu pragniemy wyjaśnić, że stolarka otworowa Oknoplast jest produkowana na indywidualne potrzeby klienta. W zamówieniu określa się parametry stolarki, które determinują jej cenę. Na cenę wpływają w szczególności: rozmiar, wybrany system okienny, kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej, rodzaj zastosowanej okleiny lub jej brak, zastosowane okucia, rodzaj pakietu szybowego (w tym liczba komór, rodzaj szyb, zastosowanie ramki dystansowej zwykłej lub typu warmateć), rodzaj klamki, zastosowanie rozwiązań antywłamaniowych lub typu smart home (zdalne sterowanie stolarką). Ilość możliwych kombinacji powoduje, że nie jest możliwe przygotowanie jednego uniwersalnego cennika w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego. Cena katalogowa produktu może być klientowi zaprezentowana przez sprzedawcę po wprowadzeniu do dedykowanego programu komputerowego parametrów wycenianej stolarki.

9.       Innymi słowy, z uwagi na specyfikę sprzedawanych produktów trudno jest mówić o sytuacji, w której klient, przychodząc do punktu sprzedaży, może „od ręki” otrzymać informację o cenie regularnej danego produktu. Po wstępnej analizie zapotrzebowania dokonywana jest wycena produktu, przy uwzględnieniu nierzadko unikalnego zestawu parametrów. Jak więc widać, cena regularna (cennikowa) produktu jest określana w drodze zindywidualizowanej. Następnie, od tej ceny przysługują poszczególne obniżki (rabaty). Uzyskana cena końcowa (ofertowa) również nie jest identyczna dla każdego produktu – poziomy poszczególnych obniżek/rabatów (za wartość zamówienia, okresowa, za skonto, sezonowa), składających się na cenę końcową, mogą różnić się bowiem w zależności od produktu.

10.     Podsumowując, z uwagi na fakt, że w przypadku branży stolarki otworowej najczęściej mamy do czynienia z produktami specyficznymi, „szytymi na miarę”, nie można mówić, że klient podejmuje decyzję co do nabycia produktu jedynie na podstawie reklamy.

11.     W przypadku produktów Oknoplast, w przeciwieństwie do przedmiotów codziennego użytku, odbiór reklamy powinien być oceniany odmiennie. Z uwagi na to, że w przypadku produktów stolarki otworowej nie sposób określić na etapie reklamowym ich ceny w sposób jednoznaczny, przekaz reklamowy ma stanowić nie tyle zachętę do natychmiastowego zakupu, a do zapoznania się ze szczegółami oferty. W przypadku tak specyficznych produktów staje się to możliwe dopiero po konsultacji ze sprzedawcą produktów Oknoplast.

12.     Tym samym, etap przekazu reklamowego, w związku z którym klient mógłby potencjalnie zostać wprowadzony w błąd (etap przedkontraktowy), powinien obejmować w tym przypadku nie tylko sam moment przekazu reklamowego, ale także etap wizyty w salonie sprzedaży, a przynajmniej na stronie internetowej.

13.     W efekcie, nie można mówić o tym, że klient miał problem z dokładnym poznaniem warunków oferty. Nawet jeżeli na etapie emisji reklamy klient nie znał wszystkich szczegółowych warunków oferty, to po odwiedzeniu salonu nie mógł mieć żadnych wątpliwości co do tej kwestii.

14.     O prawdziwości tego twierdzenia mogą świadczyć oferty załączone przez konsumenta, które były mu przedstawiane w salonie. Po pierwsze, rozpisanie obniżek (rabatów) składających się na cenę końcową jest czytelne i klarowne. Po drugie, do umowy nie doszło, a oferty Oknoplast przestawiane były na życzenie konsumenta poglądowo – aby, po określeniu wymogów technicznych i przedstawieniu preferencji dotyczących produktu, miał możliwość jak najdokładniejszego poznania warunków oferty przed zawarciem umowy.

[zawyżenie wartości dodatkowej korzyści]

15.     W sprawie będącej przedmiotem analizy Rady Reklamy poziom udzielanego rabatu nie jest zawyżany. Zgodnie z przekazem reklamowym rabat sięga „do -46%”.

16.     Po pierwsze, nie jest wskazywane od jakiej ceny referencyjnej (podstawowej) rabat taki powinien być liczony – z uwagi na niemożliwość wskazania ceny regularnej (cennikowej) bez uprzedniego porozumienia się z klientem co do parametrów zamówienia (zob. pkt 6-8 niniejszej odpowiedzi). Podkreślenia wymaga, że od obliczonej na podstawie odpowiednich przesłanek (wymogów technicznych, preferencji klienta itd.) tej właśnie ceny regularnej udzielany jest rabat w ramach „Promocji Zimowej” do – 46%, zgodnie z przekazem reklamowym.

17.     Po drugie, obok „Promocji Zimowej” w okresie jej obowiązywania (12.11.2018-18.01.2019) nie funkcjonowała inna akcja promocyjna prowadzona przez Oknoplast. Poszczególne obniżki, które składają się na Promocję Zimową (za wartość zamówienia, okresowa, za skonto, sezonowa), są składowymi rabatu udzielanego w ramach „Promocji Zimowej”. Nie można zatem mówić o zawyżaniu wartości udzielanego rabatu – klient mógł otrzymać obniżkę „do -46%”, zgodnie z przekazem reklamowym.

18.     Po trzecie, nie jest relewantne z punktu widzenia oceny reklamy przez Radę Reklamy, że część obniżek (rabatów), składających się na „Promocję Zimową”, stosowanych było przed jej rozpoczęciem. Całkowity rabat udzielany klientowi w okresie obowiązywania Promocji Zimowej na produkty objęte tą promocją sięga – 46% („Promocja na okna do – 46%”), zgodnie z przekazem reklamowym.

19.     W tym kontekście zastosowanie porównania obniżki ceny produktów Oknoplast do obniżki ceny podatków i benzyny do 46% było uprawnione.

[ukryta cena głównego produktu]

20.     Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że przez to, że przed obowiązywaniem „Promocji Zimowej” obowiązywały inne obniżki (rabaty), cena regularna została przez Oknoplast ukryta. Z uwagi na specyfikę produktów Oknoplast i brak realnej możliwości odnoszenia się do cen cennikowych w przekazie reklamowym (zob. pkt 6-8 niniejszej odpowiedzi), wskazany zarzut nie jest uzasadniony.

21.     Jak wskazaliśmy, każdorazowo, w odniesieniu do konkretnego produktu o określonych parametrach, klient otrzymuje informację zarówno o cenie podstawowej, jak i wysokości 

udzielanego rabatu (w tym także poszczególnych obniżek/rabatów składających się na rabat w ramach „Promocji Zimowej”).

II. W odniesieniu do naruszenia art. 2 i 50 Kodeksu Etyki Reklamy

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (art. 2 ust. 1).

Promocje sprzedaży muszą być tak kształtowane, żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia

(art. 50).

22.     Kluczowym elementem oceny, czy badana reklama, czyli przekaz kierowany do odbiorców mający zachęcić ich do zainteresowania się ofertą przedsiębiorcy i skłonić do zakupu towaru jest reklamą wprowadzająca w błąd, jest sposób jej odbioru przez konsumentów, czyli analiza jak treść reklamy rozumie przeciętny konsument i jakie oczekiwania oraz wyobrażenia dana reklama u niego wywołuje.

23.     W tym miejscu należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070), dalej: „Ustawa”, na gruncie których oceniana jest zgodność z prawem lub dobrymi obyczajami przekazu reklamowego.

24.     Ustawa, wskazując na przesłanki nieuczciwego działania przedsiębiorcy, odnosi się do tzw. modelu przeciętnego konsumenta. Definiując pojęcie przeciętnego konsumenta (art. 2 pkt 8), nakazuje przez nie rozumieć konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, przy czym oceny powyższych cech dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów. Grupa ta daje się jednoznacznie zidentyfikować i jest podatna na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego ta praktyka dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna czy umysłowa.

25.     Podkreśla się w orzecznictwie, że wskazanie na takie cechy jak dostateczne poinformowanie, uwaga i ostrożność określa pewien zespół cech mentalnych konsumenta (jego przeciętność) znajdujących wyraz w tym, że z jednej strony możemy wymagać od przeciętnego konsumenta pewnego stopnia wiedzy i orientacji w rzeczywistości, a z drugiej – nie możemy uznać, że jego wiedza jest kompletna i profesjonalna i że konsument nie ma prawa pewnych rzeczy nie wiedzieć. Rozumie kierowane do niego informacje i potrafi je wykorzystać do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej produktu. Nie jest naiwny, ale nie potrafi ocenić sytuacji tak jak profesjonalista.

26.     Po pierwsze, naszym zdaniem, przeciętny konsument – odbiorca skarżonej reklamy odczyta ją w sposób dokładnie taki, jaki jest w niej wskazany, a więc, że kupując okna w ramach „Promocji Zimowej” otrzyma do 46% obniżki od ceny regularnej. Po drugie, przeciętny konsument wie, że po szczegóły oferty powinien udać się do salonu sprzedaży lub przynajmniej na stronę internetową Oknoplast, gdzie znajduje się regulamin promocji – co zostało mu przekazane przez lektora. Po trzecie, ma świadomość, że stolarka otworowa to produkty wysoce specyficzne, co sprawia, że zarówno cena regularna, jak i promocyjna ustalane są indywidualnie w każdym przypadku. Po czwarte, przeciętny konsument wie, że jakkolwiek reklama nie może przedstawiać nieprawdy, tak posługuje się charakterystyczną hiperbolizacją i przedstawia promowane produkty w sposób możliwie najkorzystniejszy („do -46%”). I po piąte – reklama, w szczególności radiowa rządzi się swoimi prawami, a czas jej trwania siłą rzeczy nie pozwala na przedstawienie w niej wszystkich szczegółów oferty.

27.     Co istotne, działanie przedsiębiorcy oceniane na gruncie Ustawy (art. 4-6) jest bezprawne jedynie wtedy, gdy powoduje zniekształcenie zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta (przed zawarciem umowy, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu). Zniekształcenie zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta polega na podjęciu lub możliwości podjęcia określonej decyzji dotyczącej umowy, w sytuacji, gdy wobec innego (uczciwego) zachowania (praktyki rynkowej) przedsiębiorcy, konsument podjąłby lub mógłby podjąć decyzję odmienną.

28.     Innymi słowy-w sprawie skarżonej reklamy, aby uznać ją za nieuczciwą, konsument, kierując się jej treścią, musiałby udać się do Oknoplast z wyraźnym zamiarem natychmiastowego zakupu produktu. Tymczasem, jak wskazane zostało powyżej, zakup produktów stolarki otworowej jest na tyle niecodzienną decyzją zakupową (związaną np. z remontem czy zakupem nieruchomości), że przeciętny konsument zupełnie naturalnie przyjmuje i zakłada, iż szczegóły oferty pozna na etapie nieco późniejszym. Nawet, jeżeli nie ma lub nie uzyskuje wszystkich szczegółowych informacji na etapie samej reklamy, to w salonie jest informowany jak wygląda – dość złożony – proces zakupu i od czego uzależniona jest finalna cena produktu. Co ważne jednak – na koniec i tak może liczyć na obniżkę -46%, zgodnie z przekazem reklamy. Gdyby i mimo to konsument uznał, że rzeczywistość rozmija się z jego wyobrażeniem wysnutym na podstawie reklamy, nie zawrze umowy z Oknoplast – do zniekształcenia zachowania rynkowego zatem nie dojdzie.

29.     W związku z tym, zdaniem Oknoplast, skarżona reklama nie nadużywa zaufania odbiorców ani nie wykorzystuje ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia. Nadto, omawiana reklama przedstawiała ofertę Oknoplast z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

30.     W żadnej mierze nie było zamiarem Oknoplast wprowadzenie beneficjentów w błąd. Pragniemy zapewnić, że Skarżony, jako podmiot mający na względzie interesy klientów w sposób szczególny, będzie jeszcze krytyczniej przyglądał się planowanym działaniom marketingowym, mając na uwadze przedstawione uwagi i wątpliwości.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o oddalenie skargi.”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama  była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców, ani też wykorzystywania ich  braku doświadczenia lub wiedzy, ani wprowadzania odbiorców  w

błąd co do istotnych cech w tym ceny reklamowanego produktu. Zespół zwrócił uwagę, że informacja o wysokości rabatu „do 46 %”  była komunikowana prawidłowo.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.