Uchwała Nr ZO 51/09 w sprawie reklamy Centrum Kultury w Lublinie