Uchwała Nr ZO 51/14 w sprawie reklamy firmy Aspen Distribution Sp. z o.o.