Uchwała Nr ZO 52/13 w sprawie reklamy firmy Teatr Kamienica