Uchwała Nr ZO 52/14 w sprawie reklamy firmy Aspen Distribution Sp. z o.o.