Uchwała Nr ZO 52/16 w sprawie reklamy firmy Nivea Polska Sp. z o.o.