Uchwała Nr ZO 52/17 w sprawie reklamy telewizyjnej margaryny Smakowita