Uchwała Nr ZO 52/18/12u w sprawie reklamy telewizyjnej sieci Play