Uchwała Nr ZO 53/14 w sprawie reklamy firmy Aspen Distribution Sp. z o.o.