Uchwała Nr ZO 53/16 w sprawie reklamy firmy Ego-Sport sc