Uchwała Nr ZO 54/12 w sprawie reklamy firmy Unimil Sp. z o.o.