Uchwała Nr ZO 54/17 w sprawie reklamy internetowej Tiger „Chrzanić to, co było”