Uchwała Nr ZO 54/19/23o w sprawie reklamy internetowej McDonald’s