Uchwała Nr ZO 55/10 w sprawie reklamy firmy JAMICON D. Leszczyński Spółka Jawna