Uchwała Nr ZO 55/14 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska S.A.