Uchwała Nr ZO 55/15 w sprawie reklamy firmy Pink Shop