Uchwała Nr ZO 56/10 w sprawie reklamy firmy Agros Nova Sp. zo.o.