Uchwała Nr ZO 56/11 w sprawie reklamy firmy PKO BP S.A.