Uchwała Nr ZO 56/14 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska S.A.