Uchwała Nr ZO 56/15 w sprawie reklamy firmy FSP Galena