Uchwała Nr ZO 56/19/24o w sprawie reklamy telewizyjnej Lipomal