Uchwała Nr ZO 57/08 w sprawie reklamy firmy Unilever Polska S.A.