Uchwała Nr ZO 57/09 w sprawie reklamy firmy GlaxoSmithKline Sp. z o.o.