Uchwała Nr ZO 57/11 w sprawie reklamy firmy TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.