Uchwała Nr ZO 57/14 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska S.A.