Uchwała Nr ZO 57/16 w sprawie reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.