Uchwała Nr ZO 58/11 w sprawie reklamy firmy VF Polska Distribution Sp. z o. o.