Uchwała Nr ZO 58/12 w sprawie reklamy firmy Eller Service s.c.