Uchwała Nr ZO 58/14 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska S.A.