Uchwała Nr ZO 58/16 w sprawie reklamy firmy Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka sp. j.