Uchwała Nr ZO 58/17 w sprawie reklamy zewnętrznej Velvet Care