Uchwała Nr ZO 58/19/26o w sprawie reklamy napoju Devil