Uchwała Nr ZO 59/13 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 59/13
z dnia 16 maja 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/200/12/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/200/12/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/200/13/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna sieci Media Markt pod hasłem „wietrzenie magazynów”.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnosili, iż:

„Witam serdecznie, chciałam złożyć skargę na sklep MediaMarkt, który swą reklamą pt. “wietrzenie magazynów od 27 grudnia 2012r.” wprowadza ZNACZĄCO w błąd konsumentów. Otóż w reklamie podaje się, że wietrzenie magazynów jest na WSZYSTKO. Człowiek w oczywisty sposób rozumie, że promocją objęty jest KAŻDY produkt. Konsument z samego rana 27 grudnia idzie do marketu w nadziei na kupno dowolnego sprzętu w promocyjnej cenie, po czym zostaje poinformowany, że to jednak nie jest na WSZYSTKO, tylko na WSZYSTKIE produkty z ŻÓŁTYMI KARTECZKAMI. Czy taka adnotacja nie powinna znajdować się w reklamie? W internecie na stronie MEDIAMARKT również nie precyzują tej akcji promocyjnej. To zwykłe naciągactwo, a przede wszystkim ŚWIADOME wprowadzanie w błąd konsumenta. Bardzo proszę przyjrzeć się tej niezdrowej praktyce i podjąć stosowne działania! Dziękuję z góry za zainteresowanie sprawią.”.

„Witam, sposób przedstawiania promocji poprzez reklamę telewizyjną przez sieć MediaMarkt odbiega od rzeczywistości. Treść reklamy mówi o akcji “Wietrzenia Magazynów” poprzez udzielenie rabatu w wysokości 30% na CAŁY asortyment. Jednak podczas wizyty w sklepie okazało się, że promocja dotyczy tylko wybranych artykułów z oferty sklepu. Taka forma reklamy jest nieetyczna i wprowadza chętnych do zakupu w błąd. Proszę o interpretację reklamy przez Państwa po sprawdzeniu komunikacji tejże reklamy oraz zastosowanie środków zmuszających reklamodawcę do zaniechania takich praktyk jak i nałożenie kary przewidzianej prawem.”

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo z 5 marca 2013 r. Skarżony stwierdził, iż uważa, że nie ma żadnych podstaw, aby zwrot „cały asortyment” rozumieć wyłącznie jako oznaczający wszystkie bez wyjątku produkty oferowane w danym sklepie. Pojęcie „asortyment” jest bowiem na tyle niejednoznaczne i pojemne, że przez zwrot „cały asortyment” można także rozumieć sytuację, w której chodzi o objęcie akcją promocyjną towarów z każdej bez wyjątku grup produktowych towarów oferowanych w danym sklepie (a więc np. z grupy żelazek, lodówek, pralek, telewizorów, płyt CD itd.), ale niekoniecznie wszystkich (bez wyjątku) towarów oferowanych przez danego sprzedawcę.”

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

Z uwagi na fakt, iż obietnica reklamodawcy zawarta w reklamie, że obniżka cen „na cały asortyment” nie została dotrzymana, Zespół Orzekający uznał, że reklama wprowadza konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny i nadużywa ich zaufania oraz wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.