Uchwała Nr ZO 59/14 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska S.A.