Uchwała Nr ZO 59/16 w sprawie reklamy firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.